Muinsuskaitse talgupäev Võnnu-mail ehk töö kiidab tegijat

Laupäeval, 16.mail 2009.a toimus üleriigiline muinsuskaitse talgupäev, mille korraldajaiks olid Eesti Muinsuskaitse ümarlaud, Eesti Muinsuskaitse Selts ja Muinsuskaitseamet. Koostööd tegid paljud organisatsioonid ning kohalikud omavalitsused.

Kõigil on oma kodukohas meelispaigad, mille üle ollakse uhke ja mida näidatakse meelsasti oma külalisele - kaunis park, kirik, linnamägi. Muinsuskaitse talgupäeval oli igaühel võimalus anda oma panus mälestiste säilimise heaks.

Ka Võnnu-mail korrastati ühisel jõul kultuurilooliselt olulisi paiku. Juba varakult olid nii Võnnus, Kuristal kui ka Läänistes üleval kuulutused talgupäevast, samuti võis infot leida Võnnu valla kodulehelt aadressil www.vonnu.ee. Läänistes kogunesid talgulised linnamäele. Seda ajalooliselt olulist ja looduslikult kaunist kohta on juba aastaid valla ja küla koostöös korras hoitud. Sel aastal tehti Lääniste Küla Seltsi eestvõttel juba aprillikuus ära suur töö – metsapargi alune puhastati üheskoos võsast. Töid aga jätkus ka 16.maiks. Hommikul oli kohal seitse talgulist – Tiia Veider, Kalev Veider, Villu Põldsepp ja Kertu Rünkorg Lääniste külast ning kaugemalt tulnud abilised Helena Karja, Ülla Käen ja Tiina Härmson. Tänu tublidele talgulistele sai korda lõkkeplats, kokku korjatud ja põletatud tuules mahamurdunud oksad ning laiali aetud kümned mutimullahunnikud.

Talgupäev Lääniste linnamäel

Talgupäev Võnnus

Võnnus kogunesid talgulised endise Suitsu (Sõõro) koolimaja juurde. Selles koolimajas olid omal ajal õpetajaiks tuntud luuletaja ja kirjandusteadlase Gustav Suitsu isa, lell Jaan ning õemees Daniel Lodi. Siin alustasid kooliteed paljude teiste Võnnu laste hulgas ka Gustav Suits ja tema tädipoeg Gustav Mootse, hilisem tuntud kunstiõpetaja, eksliibriste autor ning kunstnik. Võnnu valla poolt on alustatud 1874.a ehitatud koolihoone ja selle õueala korrastamist. Maja ümbrus ja vana õunapuuaed sai sel kevadel võsast puhtaks tänu Avo Punnari tublile tööle. Talgulised Tiina Mällo, Ruth Kõivistik, Reet Saksing ning Leopold Lepikov korrastasid Gustav Suitsu mälestuskivi ümbruse, panid hunnikutesse mahasaetud võsa ning pühkisid puhtaks koolimaja ruumid.

Töise talgupäevaks lõpuks lasti hea maitsta Malle Hindriksoo keedetud talgusupil ning tõdeti, et ühiselt tööd tehes jõuab palju kasulikku korda saata.

Tiiu Meerits

Võnnu Teabekeskus